Joshua Group
Front Article

joshua_group_title

Joshua Group prowadzi swoją działalność z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce, Australii, Chinach i Norwegii. Firmy funkcjonujące pod marką Joshua Group zapewniają najwyższą jakość swoich usług i koncentrują się na nawiązywaniu trwałych relacji z klientami, dostawcami oraz pracownikami.

Naszą misją jest odkrywanie nowatorskich możliwości biznesowych i odnoszenie sukcesów w nowych przedsięwzięciach poprzez starannie wprowadzane strategie oraz rozwijanie silnych relacji ze wszystkimi zainteresowanymi stronami.